MİSYON

“Terbiyenin şiirselliği”’ne olan tutkuyla ilham alındı ve yeniliğe olan susamışlıktan yola çıkıldı.

ÇOK SEY YAPILDI VE DAHA ÇOK ŞEY YAPILMALI:

    pazara yakınlık,

    pazarın sorunlarını dinleyecek beceriler,

    bunlara teknik altyapımızla mudahil olma isteği

tüm yukarıdaki sebebepler genç bir firmanın YAŞAM ENERJİSİ ve ESNEKLİĞİ sayesinde RED CARPET firmasının varoluşunun ana sebebinin “yenilikler” üzerine oluşmasını sağlamıştır.